Creator Bio (Vietnamese)

Thông tin cá nhân

Thông tin kênh Youtube


Hãy tải lên một ảnh chụp màn hình về số liệu thống kê kênh của bạn trong vòng 28 ngày qua.

Hãy tải lên một ảnh chụp màn hình về số liệu thống kê kênh của bạn trong vòng 28 ngày qua.

Hãy tải lên một ảnh chụp màn hình về số liệu thống kê kênh của bạn trong vòng 28 ngày qua.

Cơ hội hợp tác với thương hiệu

Những chiến dịch mạng xã hội liên quan đến việc quảng cáo sản phẩm hoặc thương hiệu trên các tài khoản mạng xã hội.
Chiến dịch hiển thị Pre-Roll là sự trình chiếu một video từ 1-2 phút được đặt vào phần quảng cáo trước khi xem video và sẽ không chiếu trên kênh của bạn.
30s tích hợp: Bạn sẽ dành ra 30s video của bạn cho một sản phẩm hoặc thương hiệu, có bao gồm liên kết link đến trang của sản phẩm hoặc thương hiệu trong phần mô tả.
60s tích hợp: Bạn sẽ dành ra 60s video của bạn cho một sản phẩm hoặc thương hiệu, có bao gồm liên kết link đến trang của sản phẩm hoặc thương hiệu trong phần mô tả.
Trọn gói tích hợp/video chuyên dụng: tạo ra một video hoàn toàn dành cho một thương hiệu hoặc sản phẩm, có bao gồm liên kết link đến trang của sản phẩm hoặc thương hiệu trong phần mô tả.

Social Media

Chúng tôi muốn biết thêm về những kênh mạng xã hội khác mà bạn sử dụng có liên kết với kênh Youtube của bạn.
URL
Followers
Username
Followers
URL
Likes
Username
Followers
Username
Friends
Sending